13+1 Lokálpatrióta kérdés: R. Törley Mária szobrászművésznek

13+1 Lokálpatrióta kérdés: R. Törley Mária díszpolgárnak

Sokan nem is tudják, mennyi tehetséges ember él a Kertvárosban, akik az élet valamilyen területén kimagaslóan teljesítenek, legyen szó művészetről, sportról vagy valamilyen tudományterületről. 13+1 Lokálpatrióta kérdés sorozatunkkal ezeket az embereket szeretnénk megismertetni kertvárosi lakótársainkkal.

Elsőként R. Törley Mária szobrászművész asszonynak teszünk fel 13+1 kérdés.

 • Mesélne a gyermekkoráról?

 

1950-ben születtem, május 12-én. Fél éves voltam, amikorkitelepítettek minket szüleimmel, bátyámmal és apai nagyszüleimmel Hajdúdorogra. (Nemrégiben találtunk egymásra azzal a családdal, akik akkor befogadtak bennünket. Mindannyian sírtunk, és nagyon örültünk egymásnak.) Előtte államosították a Törley pezsgőgyárat, a földeket, a pesti bérházakat, elvették a balatoni nyaralónkat is. 3  éves voltam, amikor ezaz időszakvége ért Nagy Imrével, és anyai nagyanyám már államosított nagykátai házába mehettünk szüleimmel, ahol volt elég hely. Ott érettségiztem. Édesanyám festőnek indult, de ezzel a névvel és osztályellenségként nem csinálhatott karriert. Később röntgen asszisztens lett, de minden szabad idejében festett, és én is jól rajzoltam. Minden kiállításra elvitt, ami fontos volt. Édesapám krampácsolt a vasútnál, így ingyen utazhattunk, és legalább egyszer egy héten koncertre vagy operába jöttünk Budapestre.

 

 • Hogyan vezetett az útja pont a szobrászkodáshoz?

 

Érettségi után pszichológus szerettem volna lenni, de édesanyám azt ajánlotta, hogy menjek el az idegklinika pihentető szanatóriumába dolgozni, lássam, milyen munka ez. Valóban nem bírtam volna azt a munkát hosszútávon.Édesanyám nagyon erős egyéniség volt, talán nem akartam versenyre kelni vele, és ezért nem rögtön a képzőművészet felé fordultam.Francia műfordítással is kacérkodtam. Kisebb-nagyobb kavicsokból és cement domborműből házasítottam össze valamit, ami az építészeknek nagyon tetszett. Majd ez egy idő után kevés lett, így elmentem Andrássy-Kurta János idős szobrász műtermébe tanulni, 2 és fél évig szinte minden délután odajártamrajzolni, mintázni. Felvettek a Képzőművészeti Főiskolára a harmadik felvételi alkalmával, Somogyi József volt ott a mesterem. A gyerekkoromat a kultúra iránti szenvedélyes szerelem jellemezte. Nagyapám gimnáziumi irodalom tanára  Babits Mihály volt, óriási könyvtár volt otthon. Megtanultam a művészeteket szeretni, és kicsit érteni és élvezni. Ezt nem veheti el tőlem senki, mondták a szüleim, és megtanultam azt is, hogy ami igazán fontos, az nem pénzért kapható.A szeretet, a családhoz és az Istenhez való tartozás öröme és biztonsága, a természetben való gyönyörködés.

 

 • Mindenkinek a pályája során akadnak nehézségek, Önnek melyek voltak ezek?

 

A pályámon a nehézséget legfeljebb az irigység  jelentette, de hamar túltettem magam rajta.

 

 • Mely alkotására a legbüszkébb?

A  tótszerdahelyikatolikus templom minden díszét én készítettem. Ott van egy nagyon szép Korpusz tőlem, talán ezt szeretem a legjobban. A mi kerületünkben a Szent József plébánia templomban van a Keresztút alkotásom, amire nagyon büszke vagyok. Az esztergomi Keresztény Múzeum őrzi a Köpenyes Madonnámat.Szintén a XVI. kerületben vanaz '56-os Láng, a millenniumi emlékmű Szent István alakjával az Önkormányzat előtt és a Reformáció emlékműve a Reformátorok terén. Talán ez utóbbi az eddigi munkásságom koronája.

 • Milyen kitüntetései vannak?

 

Hálával és köszönettel  tartozom minden eddigi elismerésemnek.

1981: Herman Lipót díj, 1985- és 1996:a ravennai Nemzetközi Dante Biennálé díjai, 1994: Molnár C.Pál díj, 1998: Pro Budapest, 2010: Budapest XVI.kerületDíszpolgára, 2012:a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, 2015: Budapestért díj, 2017: Magyar Örökség Díj.

 

 • Családja foglalkozik még pezsgőgyártással?

 

A családom már nem foglalkozik a pezsgő gyártásával, hiszen  a rendszerváltás előtt a Magyar Vagyonügynökség eladta a gyárat a Henkell-Sőhnlein pincészetnek, tehát német tulajdonban van.Azért az ott gyártott pezsgő mégiscsak Törley.

 

 • Mióta él a Kertvárosban?

1974 óta élek a Kertvárosban. Először 2 évig laktam albérletben a Pilóta utcában, aztán férjhez mentem Ruszina Lászlóhoz, akivel idén ünnepeljük 40. házassági évfordulónkat.

 

 • Miért szeret a Kertvárosban élni?

Rögtön itthon éreztem magam a szép nagy kertek, villák között. Itt az emberek is odafigyelnek egymásra, mint vidéken. A szomszédokkal vagy barátkozunk, vagy csak simán tudunk egymásról és köszönünk.

 • Sokszor látom Önt vasárnaponként a mátyásföldi katolikus templom sorai közt. Fontos Önnek a vallás?

 

Fontos nekem a hit és a vallás.  A vallásgyakorlás, hogy meg is mutassam, hogy hová tartozom, úgy érzem, hogy ma még fontosabb. Amikor a kereszténységet  fenyegeti az iszlám, igenis meg kell vallanunk keresztény hitünket. Ezért is örültem a reformációs  szoborcsoportnak, mert ebben megmutathattam, hogy a keresztyének megfogják egymás kezét, összeköt minket a hitünk, mi a Szeretet Istenében hiszünk, és nem a kirekesztő gyűlöletben.

 

 • Közéleti megjelenéseire mindig a férjével kézen fogva érkezik. Mi a jó házasság titka Ön szerint?

 

A jó házasság titka: mindig a másik az első. Erkölcsi és hitbéli közös véleményünk. Amikor eldöntöttük, hogy összeházasodunk, egy életre szántuk el magunkat. Komolyan vettük egymást.  Vannak közös örömeink, szórakozásaink. Nem muszáj mindig együtt lenni, habár mi már 30 éve együtt is dolgozunk. Fontos volt az is, hogy mindkettőnknek nagy baráti köre volt, ami összeadódott. Szívesen látjuk őket vendégül, mi készítjük az ételeket számukra, hisz csak azokat hívjuk meg, akiket szeretünk és becsülünk.  De ismerjük egymás gondolatait, egy szemvillanásból értjük egymást. Próbálunk nem egymás idegeire menni. Amikor az egyik gyöngébb, akkor támogatja a másik, és fordítva. És szeretjük egymást, most talán még jobban, mint a házasságunk elején. Ez egy életre való szövetség.

 

 • Nyomon követi a helyi közéletet?

 

A helyi közéletet nyomon követem, olvasom az újságokat, hívnak minden felé, persze nem mindig tudok ott lenni, ahol szeretnék. Ketten a férjemmel az elmúlt 2 évben annyit dolgoztunk szünet nélkül, mintha 30 évesek lennénk, ezt az ifjú kollégák mondták. Büszke vagyok kerületünk vezetőire. Örülök, hogy ilyen fiatalok, tele lelkesedéssel, gyermekeik vannak, hosszútávra gondolnak, terveznek, nemcsak négyéves ciklusokban gondolkodnak, egy kisgyermekes ember a saját és mások gyermekének jövőjét szeretné jobbá tenni. Rendbe hozzák az iskolákat, óvodákat. Uszodákat építettek. Gondoskodnak az idős kerületi lakosokról.

Az általam alapított Törley Szalon Alapítvány és a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület a kerület művészeti életét is szeretné felpezsdíteni. Írtunk ki rajzpályázatokat, épp most történelmi verseny lesz. Bármilyen kulturális rendezvényre, a gyerekekkel való versenyekre, új szobrok állítására  készültünk, az Önkormányzat, Kovács Péter polgármesterünk,valamint a négygyermekes Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőnk azonnal mellém, mellénk állt, nem csak politikusként, hanem magánemberként is, akár anyagi segítséggel. Soha nem volt fáradt, hétköznap, hétvégén, mindig jött, ha kellett, munkabírása szinte végtelen. Sokféle témájú rendezvényünkön ott volt és beszélt is, és ekkor jöttem rá, hogy milyen széleskörűen művelt Kristóf.

 

 • Tudjuk, hogy nagyon büszke arra, hogy Ön tervezhette a Reformátorok terének szobrait. Mesélne picit erről a folyamatról?

 

Nagyon büszke vagyok, hogy én készíthettem el a Reformáció 500. évfordulójára Európa - a legújabbak közül -  legnagyobb emlékművét. Szatmáry Kristóf már ezelőtt négy évvel gondolt arra, hogy milyen jó lenne, ha a mi kerületünkben állna egy méltó emlékmű erre az alkalomra.  A kompozíció készítésekor annyit kért, hogy legyen nagyon pozitív, sugárzó, hitet és erőt adó, méltóságteljes.Szabad voltam művészként, és ez nagy dolog. Középre terveztem a kutat, mint Isten jelképét, a forrást. Az ifjú Luthert, mint forradalmárt jelenítettem meg, aki feltartja kezében a 95 pontot rejtő tekercset. Kálvint úgy ábrázoltam, mint Mózest, csak nem a kőtáblákat, hanem az óriási Bibliát tartja a kezében, "csak az írás", az ige a fontos.  És ki legyen a harmadik ember? Természetesen Bocskai, ami magyar erdélyi fejedelmünk, a bölcs politikus, a hős hadvezér, kezében tartva a vallásbéke pergamenjét. Aki példát mutat a mának is, csak a nemzet megmaradása a fontos, nem a hatalom, hanem a béke és a nép védelmezése. Kristóf fantasztikusan felkészült történelemből és Luther meg Kálvin tanaiból. Elhozta az egyházaink püspökeit és a kerületi lelkészeket. Izgatottan leste a terveket és a kis szobrokat. Talán ő is érezte és tudta, ahogyan én is, hogy most olyan idők vannak, jönnek, amikor a keresztény nagy személyiségek testbeszédükkel, testtartásukkal, arcukkal és szemükkel bátorságot adnak a nézelődőknek. Hogy kellenek az idézetek, melyek erőt-hitet és békességet, reményt nyújtanak az embereknek. És milyen jó, hogy onnét a Budai-hegyeket is látjuk, messzire kell nézni, és ez készteti a nézőt arra, hogy hosszabb távon gondolkodjék, hogy bűvölje el a látvány, és legyen büszke arra, hogy magyar. Nagyon sokat beszélgettünk Kristóffal ebben az időben. Ő, ha elkezd valamit, nem nyugszik, amíg az nincs kész, és ha lehet, legyen tökéletes. Jó érzés, hogy vannak ilyen fiatalok!

 

 • Amennyiben egy pályája előtt álló fiatalnak kellene tanácsot adnia, mivel látná el útravalóul?

Először is megkérdezném, hogy tényleg annyira szereti-e a hivatását, hogy rá tudja tenni az életét. Úgy kell dolgoznia, mintha a világ boldogsága ezen múlna. Hogy kellenek a szakmai kudarcok, azokból tanul az ember. Egyszer lent, egyszer fent. Néha bizony nem megy a munka, úgy érezzük, hogy nem haladunk, majd a sok meddő munka után törünk az ég felé. Soha nem szabad csüggedni, bízni kell magunkban. Persze ez akkor sikerül, ha valóban megtaláljuk az utunkat, hogy amit választunk, azzal boldogan dolgozunk.

 

 13+1) Milyen kerületi fejlesztésre lenne nagy szükség még Ön szerint?

Többnyire elégedett vagyok a fejlesztésekkel, de úgy érzem, hogy szelektív hulladékgyűjtő szigetekből még többre volna szükség.

 

 

 

 

 

 

https://szeretlek-kertvaros.blogstar.hu/./pages/szeretlek-kertvaros/contents/blog/48368/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?